Nota Legal

Dades fiscals

  • Titular: VIATGES MESTRES, S.A
  • NIF: A43101955
  • Direcció: C/ Abat Llort, n. 6, 2on, 43800 VALLS (Tarragona)
  • Telèfon: 977 60 08 08

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recullen a través de la pàgina web, són únicament utilitzades a efectes de prestar els serveis sol·licitats així com procedir a la facturació dels mateixos. Les seves dades seran ubicades en fitxers titularitat de VIATGES MESTRES, S.A a efectes de facturació i seran arxivats pel període de temps legalment necessari. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a VIATGES MESTRES, S.A a C/ Abat Llort, n. 6, 2on, 43800 VALLS (Tarragona).

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, el disseny i el codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.